Všeobecné obchodní podmínky

Dobrý den,

jsem Jana Budínová,

wellbeing koučka a trenérka, zakladatelka projektu WellBeing Academy (zde je můj příběh).

Níže najdete Všeobecné obchodní podmínky, které si také můžete stáhnout zde:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Informace o kupujícím a prodávajícím

Kupujícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník – fyzická nebo právnická osoba. Dále jako Kupující nebo Klient.

Prodávajícím se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí společnost Amálka s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČ: 07178859, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 296059. Míněná společnost je výhradním distributorem služeb a elektronických produktů dostupných na webech www.janabudinova.cz a www.wellbeingacademy.cz. Dále jako Prodávající nebo Trenérka nebo Koučka.

 

2. Informace o produktech a službách

Informace o službách a elektronických produktech jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

Odbornost - Koučka a trenérka prohlašuje, že je držitelkou řady odborných koučovacích, poradenských a trenérských kurzů s certfikací MŠMT (v ČR) a Wellcoach (v USA), dle standardů MŠMT a mezinárodních organizací ICF a FISAF. Jejich výpis je uveden na webových stránkách https://janabudinova.cz/o-mne/.

Elektronické produkty jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu.

Služby jsou nabízeny formou individuálních koučovacích sezení, nebo sportovních individuálních či skupinových tréninků.

Platnost nakoupených služeb je maximálně 6 měsíců od data uhrazení služby.

Konkrétní termíny využití sportovních tréninků se váží k předem stanovenému veřejně zpřístupněnému časovému rozvrhu na webové adrese https://janabudinova.cz/rezervace/.

Konkrétní termíny individuálních Nordic Walking tréninků, nebo koučovacích sezení si neodkladně domluví nakupující s prodávajícím po společné domluvě v nejbližších možných termínech.

 

Služby sportovních skupinových tréninků

se řídí obchodními podmínkami rezervačního systému veřejně dostupné na webové adrese https://janabudinova.cz/rezervace/ (v části Rezervujte se v rezervačním systému ZDE / Obchodní podmínky, s odkazem na https://wellbeingamalka.reenio.cz/cs/#/page/terms).

Jejich aktuální znění je zde:

   .......................................................................................................................................................................

Podmínky a pravidla rezervačního systému
 

Cílem našeho on-line rezervačního systému je zjednodušit rezervace lekcí všem, kteří chtějí využívat naše služby. 

Díky rezervačnímu systému si může klient nabízené aktivity sám rezervovat nebo rušit. Účast na vybraných lekcích je možná i bez rezervace, ale provozovatel neručí za zajištění místa.

Rezervační systém funguje také jako kreditní, což znamená, že každý klient, který bude chtít využívat zvýhodněných cen nabízených aktivit si musí v předstihu rezervace zajistit jeho dostatečnou výši. Bez dostatečného kreditu sleva nebude poskytnuta. O veškerém dění na založeném účtu klienta bude klient vždy obratem informován na registrovaný email. O některých službách může být informován formou SMS na registrovaný mobilní telefon.

 

Podmínky registrace

Před provedením registrace je klient povinen seznámit se s obchodními podmínkami rezervačního systému Amálka s.r.o. a zaregistrováním se do systému s těmito podmínkami souhlasí.

Registraci může provést každý, kdo chce využívat služby Amálka s.r.o.

Provozovatel spravuje registrace v souladu s ochranou osobních údajů.

 

Postup rezervace a registrace

Základní rezervaci i registraci provede klient na stránkách rezervačního systému. Přihlásit se nebo zaregistrovat se může buď na domovské stránce, nebo u konkrétní zvolené lekce, jejíž detail otevře kliknutím na políčko s časem.

Zaregistrovaní klienti si lekci rezervují po přihlášení do rezervačního systému.

Po provedené registraci a rezervaci bude klientovi na uvedenou emailovou adresu zaslán potvrzovací email.

 

Podmínky rezervace

Rezervaci může provést pouze registrovaný. Na jednu registraci lze rezervovat jedno nebo dvě místa. Rezervaci je možné provést nejpozději 15 minut před zahájením aktivity.

V případě rezervace druhé osoby na své jméno, klient bere odpovědnost za dodržení zdravotních upozornění i pro tuto druhou osobu.

Klienti s předplaceným vstupem mají přednost, ale musí si své místo zarezervovat nejpozději 24 hodin před konáním lekce.

V případě, že si klient nezarezervuje své místo na konkrétní lekci předem a včas, provozovatel neručí za zajištění místa.

 

Podmínky zrušení rezervace

Rezervaci může klient zrušit nejpozději 24 hodin před konáním lekce. V opravdu výjimečných případech (zdravotní důvody apod.) je možné o zrušení požádat formou SMS nebo emailem zaslaným instruktorce. V tomto případě však provozovatel neručí za včasné vyřízení mimořádné žádosti klienta.

Po úspěšném zrušení rezervace je klientovi odeslána zpráva na emailovou adresu s informacemi o provedeném zrušení rezervace a při včasném zrušení rezervace se odečtený kredit automaticky vrací zpět na systémový účet klienta.

 

Podmínky pro penalizaci

K penalizaci (k nevrácení kreditu) dojde ve chvíli, kdy svou rezervaci klient zruší po časovém limitu, tzn. méně než 24 hodin před konáním aktivity.

 

Platební podmínky, kreditní systém a postup dobití kreditu

Základní cena jedné lekce je 90,- Kč. Lekci klient hradí v hotovosti na místě před konáním akce.

Aktuálně je možné zakoupit jednorázově volný vstup na všechny pondělní lekce na 3 měsíce březen-duben-květen, resp. od 2.3.2020 do 25.5.2020. Celkem je možné využít 24 lekcí za celkovou cenu 840,- Kč. Platbu je potřeba uhradit online na webových stránkách https://wellbeingacademy.cz/tc-jarni-akce/ . V individuálních případech je možné platbu uhradit v hotovosti na místě před konáním akce. 

Provozovatel při osobním styku nepřijímá platební karty ani šeky či stravenky.

 

Zdravotní upozornění

Veškeré cvičební styly, návody, rady a doporučení jsou určeny zdravým lidem. Vedení cvičební lekce je založeno na odborných znalostech lektora. Provozovatel není jakkoli odpovědný za případné škody způsobené nesprávným používáním uvedených cvičebních doporučení, návodů a rad. Každý, kdo se účastní cvičební lekce, odpovídá za svůj zdravotní stav a do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a odpovědnost.

Klient bezodkladně nahlásí lektorovi před nebo v průběhu lekce jakoukoli závažnou změnu svého zdravotního stavu!

V případě rezervace druhé osoby na své jméno, klient bere odpovědnost za dodržení zdravotních upozornění i pro tuto druhou osobu.

 

Spřísněná zdravotní upozornění týkající se aktuální mimořádné situace

Vzhledem k aktuálním celosvětové spřísněným hygienickým nařízením v souvislosti se šířením epidemie COVID -19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 je zakázán vstup klientům s příznaky nachlazení nebo chřipky. Provozovatel si vyhrazuje právo takového klienta nepustit do místnosti s ohledem na bezpečí své i všech ostatních klientů.

V případě rezervace druhé osoby na své jméno, klient bere odpovědnost za dodržení zdravotních upozornění i pro tuto druhou osobu.

Buďte, prosím, ohleduplní a přísně dodržujte toto aktuální nařízení. Děkuji.

 

Těhotenství

Těhotné ženy musí na svůj stav upozornit lektora a konzultovat vhodnost cvičení se svým ošetřujícím lékařem.

Reklamační řád, záruka a odstoupení od smlouvy

V případě, že lekce neprobíhala dle popisu uvedeného u konkrétní lekce nebo dle obchodních podmínek, je klient oprávněn vady lekce bezodkladně písemně reklamovat. Pokud provozovatel reklamaci klienta uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je provozovatel oprávněn zajistit zejména poskytnutím slevy z ceny za poskytnutí lekce či vrácením ceny za poskytnutí lekce či bezplatným umožněním účasti na jiné lekci.

Informace o ochraně osobních údajů

Klient tímto souhlasí s tím, že Provozovatel bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uchovávat a zpracovávat osobní údaje o jeho osobě v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány společností Provozovatele pro účel plnění smluvních závazků, zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Provozovateli může odvolat písemným oznámením doručeným na výše uvedenou adresu Provozovatele. Projeví-li Klient zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinnen tuto informaci poskytnout. Klient má dále právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Klient souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení Provozovatelem na poskytnutou elektronickou adresu.

   .......................................................................................................................................................................

 

Služba individuálního koučování

Individuální koučovací sezení budou probíhat formou online spojení, nebo na osobních schůzkách. Místo, způsob a termíny s konkrétními časy si domluví kupující s prodávajícím bezodkladně co nejdříve po nakoupení služby.

Oznámení o změně termínu a času sezení musí být učiněno alespoň 24 hodin předem, smluvní strany se dohodnou na novém termínu sezení. Pokud klient neoznámí, že si přeje sezení zrušit, alespoň 24 hodin předem, má se zato, že sezení řádně proběhlo a koučka má nárok na odměnu v plné výši. 

Délka jednoho sezení je 60-90 minut. Na sezení je klient povinen být včas, ať už se jedná o sezení osobně, nebo online. Pokud klient nebude na sezení včas, nebo se nedostaví vůbec, může koučka rozhodnout, že nárok na toto sezení zaniká bez náhrady, a klient je povinen uhradit odměnu v plné výši.

Délka koučovacího období je časový úsek vyhrazený k uskutečnění série nakoupeného počtu sezení a je omezena počtem objednaných sezení x 7 dní. Předpokládá se uskutečnění jednoho sezení týdně.

Koučka se zavazuje uskutečnit koučovací sezení v dohodnutém místě a čase. Během období bude koučka poskytovat své služby dle této dohody s využitím svých znalostí a s náležitou odbornou péčí a jako koučka naplňovat smysl této dohody.

Koučovací sezení mohou být osobně, emocionálně a fyzicky náročné. Klient je povinen projevit maximální úsilí a naplánovat všechna sezení v takovém čase, aby byl na vrcholu fyzických, psychických a emocionálních sil a měl nejvhodnější podmínky pro zvládnutí sezení.

Koučka v žádném případě neodpovídá za škodu, či jinou majetkovou či nemajetkovou újmu, která klientovi může vzniknout v důsledku psychického, fyzického nebo emocionálního stresu nebo nepohody (nebo v případě jiné takové podmínky) způsobené přímo nebo nepřímo působením koučovacího sezení. Klient bere na vědomí, že koučování může být fyzicky a psychicky náročné, a klient prohlašuje, že koučování podstupuje na vlastní riziko a nebezpečí. Pokud by třetí osoba proti koučce vznesla jakýkoliv nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti s tímto koučováním, je klient povinen uhradit koučce veškeré náklady, které mu s takovým nárokem vzniknou a to včetně případné náhrady škody.

Koučka neposkytuje žádné záruky, že koučovací metody sezení budou fungovat v rámci tohoto koučování. Výsledky koučovacích sezení jsou velmi individuální a záleží na mnoha okolnostech, které není možné předem předvídat. Koučka v žádném případě neposkytuje žádné záruky za výsledek, ani za výsledky koučovacích služeb neodpovídá.

V rámci tohoto koučování klient poskytne koučovi osobní údaje a další důvěrné údaje a materiály, které se klienta týkají. Koučka je povinna učinit příslušná opatření, která lze rozumně požadovat k ochraně těchto údajů a materiálů a bez souhlasu klienta je nesmí zpřístupnit žádné třetí osobě.

 

3. Ochrana autorských práv

Služby a elektronické produkty jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

Klient není v žádném případě oprávněn použít nebo reprodukovat postupy, techniky, prezentace, metodologie, precedenty, materiály či know-how, které budou použity v koučovacích činnostech (dále též společně „materiály"). Klient nesmí použít nebo reprodukovat či zveřejňovat nebo jinak zpřístupnit třetím osobám materiály ani jejich části žádným způsobem, v žádné formě nebo tvaru. V případě porušení tohoto ustanovení, odpovídá klient koučce za škodu, která jí tím vznikne v plném rozsahu.

 

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webových stránkách www.wellbeingacademy.cz společnosti Amálka s.r.o. . Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.

Platební podmínky, kreditní systém a postup dobití kreditu skupinových sportovních tréninků

se řídí obchodními podmínkami rezervačního systému veřejně dostupné na webové adrese https://janabudinova.cz/rezervace/ (v části Rezervujte se v rezervačním systému ZDE / Obchodní podmínky, s odkazem na https://wellbeingamalka.reenio.cz/cs/#/page/terms).

Jejich aktuální znění je zde:

Základní cena jedné lekce je 90,- Kč. Lekci klient hradí v hotovosti na místě před konáním akce.

Aktuálně je možné zakoupit jednorázově volný vstup na všechny pondělní lekce na 3 měsíce březen-duben-květen, resp. od 2.3.2020 do 25.5.2020. Celkem je možné využít 24 lekcí za celkovou cenu 840,- Kč. Platbu je potřeba uhradit online na webových stránkách https://wellbeingacademy.cz/tc-jarni-akce/ . V individuálních případech je možné platbu uhradit v hotovosti na místě před konáním akce. 

Provozovatel při osobním styku nepřijímá platební karty ani šeky či stravenky.

 

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na 14 kalendářních dnů od objednání.

 

6. Platby

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti ThePay s.r.o.

 

7. Garance vrácení peněz

Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů). Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním emailu na adresu jana@janabudinova.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online produktu či osobní služby. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do online sekce s dosud zveřejněnými materiály v případě placeného online produktu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem, ani na osobní koučovací sezení či sportovní tréninky.

Ukončení koučovací dohody

Obě strany jsou oprávněny tuto dohodu ukončit písemnou výpovědí bez udání důvodu. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé smluvní straně. Náhradní doručení je přípustné, za den doručení se považuje desátý den poté, co byla zásilka uložena na poště. Dohodu lze rovněž ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, která musí být učiněna v písemné formě.

Pokud dojde k předčasnému ukončení dohody, uhradí klient odměnu pouze za sezení, která již proběhla do dne ukončení dohody, přičemž cena za 60 minut koučovacího sezení se přepočítá dle platného ceníku podle platné cenové kategorie celkového počtu sezení, tedy: v případě 1-5 sezení bude cena odpovídat ceně 1 sezení přepočteného na počet uskutečněných sezení; v případě 6-11 sezení bude cena odpovídat ceně balíčku 6 sezení přepočteného na počet uskutečněných sezení.

Při ukončení dohody není kouč dále odpovědný za koučování a sezení. Zbylá částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

Případné reklamace nebo námitky

může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním emailu na adresu jana@janabudinova.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn emailem včetně odůvodnění.

 

8. Doručení produktu / zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba v případě elektronických produktů, či neprodleně, průběhu 2 týdnů ode dne nákupu, dojednány místo a termíny plnění služby v případě koučovacích sezení nebo individuálních tréninků.

 

9. Reklamace – nedoručení produktu / nezpřístupnění služby

V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny v případě elektronických produktů, či neprodleně dojednány v průběhu 2 týdnů ode dne nákupu, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese jana@janabudinova.cz.

 

10. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky produktů a služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi a Prodávající je neposkytne třetím stranám. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví. Více na stránce Ochrana osobních údajů

11. Právní příslušnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.

 

Tyto obchodní podmínky platí od 1.3.2020.

Děkuji za vaši důvěru!

Těším se na další setkávání s vámi, např. 

Jana Budínová

WellBeing koučka a trenérka